Activitats

2023/2024

La memòria d’aquest curs 2023/2024 recull totes les activitats i projectes que han donat continuïtat a la tasca de la Fundació Impuls de mantenir el seu ferm compromís en la millora de l’educació. Un compromís que es materialitza en tres línies d’actuació: qualitat educativa, suport al professorat i cooperació i solidaritat.

Ignacio Gonzalo

Carta del president

Suport al professorat

Impuls ofereix al professorat el suport necessari per desenvolupar la seva vocació professional: l’educació dels infants i joves, clau del futur de la nostra societat. Participa en el desenvolupament i realització d’activitats de formació professional, cultural i educativa (conferències, jornades, cursos…) adreçades als professionals de l’educació.

Cursos
0
Edicions
0
Hores formatives
0
Participants
0

Formació docent 2023 - 2024

Aprenentatge i avaluació competencial
LOMLOE

Hores
0
Participants
0

Model AIRISS. Acció tutorial per creixement personal

Hores
0
Participants
0

Agile Learning.
Metodologia
per ser autónom

Hores
0
Participants
0

Mètode Atrium.
Educar la fe
en la primera infància

Hores
0
Participants
0

Taller del Laboratori en la sorra de
0 a 3 anys

Hores
0
Participants
0

Cooperació

Impuls organitza campanyes de sensibilització i col·labora amb projectes solidaris d’àmbit educatiu, local i internacional, gràcies a un seguit d’activitats solidàries implicant mares i pares, professorat i alumnes.

Els fons recaptats amb les activitats que organitzen les escoles, es destinen a diversos projectes solidaris. 

Entorn local

Amb els que estan molt a prop nostre

• Entitats sociosanitàries.
• Entitats i associacions amb finalitats educatives.
• Entitats que col·laboren amb persones en risc
d’exclusió social.
• Asils i residències de gent gran.
• Campanyes de recollida d’aliments i altres
materials.

Cooperació internacional

Amb els que ho necessiten i estan molt lluny

• Entitats sociosanitàries.
• Entitats i associacions amb finalitats educatives.
• Entitats que col·laboren amb persones en risc
d’exclusió social.
• Campanyes de recollida d’aliments i altres
materials.

Local 2023

+ 0

Internacional 2023

+ 0

Memòria econòmica

La Fundació Impuls és una organització sense ànim de lucre inscrita en el Protectorat de Fundacions de la Generalitat de Catalunya amb el número 209. En tractar-se d’una organització reconeguda com d’interès general, els nostres donants poden gaudir de les exempcions fiscals que la llei determini.

El patronat aprova i signa els comptes anuals i compleix amb l’obligació legal de presentar-los al Protectorat de Fundacions de Generalitat i a Hisenda, on queden dipositats i poden ser consultats.

Origen dels fons

No Data Found

Destinació dels fons

No Data Found

Ingressos exercici 2023

No Data Found

Qualitat educativa

Per a garantir la viabilitat dels projectes educatius que parteixen de
la iniciativa social, Impuls destina una part dels seus recursos a fer
costat a famílies i a institucions educatives.

Col·labora amb diferents institucions i centres docents dotant-los de les inversions necessàries per a infraestructura, equipaments i instal·lacions que els permetin millorar la qualitat d’ensenyança.

Impuls també fa costat als pares i mares que volen educar els seus fills en escoles d’iniciativa social, vetllant per la consolidació del model educatiu i garantint l’accés a l’educació a qualsevol família.

Famílies ajudades
0
Alumnes ajudats
0
Dotació mitjana anual/alumne
0
Dotació econòmica del 2023
0
2023-2024

Un any més, gràcies

En aquesta web has vist un resum de les dades més rellevants de la memòria anual de Fundació Impuls. Si així i tot t’has quedat amb ganes de saber més pots descarregar-te la memòria completa aquí.

La Fundació Impuls és una entitat sense ànim de lucre d’àmbit internacional que té com a objectiu millorar la qualitat educativa.

Fundació Privada Impuls

Subscriu-te a la newsletter

Sign up for our newsletter to enjoy free marketing tips, inspirations, and more.
Scroll al inicio